top of page
№ 2/1999
Článok / Article

Študenti recenzujú
M. Žiak – Gold, Zlatko a Zlatoústy (Adrián Tokár)
I. Herrman – Psychológia antisemitizmu (Miša Schoberová)
J. Vaněk – Estetika myslenia a tela (Slavomír Krekovič)
R. Dawkins – Sebecký gén (Ľuba Kramplová)
C. Spencer – Dejiny homosexuality (Martin Šugar) 

bottom of page