top of page
Search

Kritika & Kontext No. 58 – Edmund Husserl & Prostějov/ProssnitzSvetový filozof a zakladateľ fenomenológie Edmund Husserl sa narodil v moravskom Prostějove 8. apríla 1859, no dnes ho v tomto meste máločo pripomína. Ozveny Moravy v živote a diele veľkého filozofa 20. storočia a zakladateľa fenomenológie podáva reflexia súčasných svetových fenomenológov a domácich filozofov (Michael Gubser, Julia Jansen, Jan Sokol). Odpovedajú na otázky o dnešnom postavení Husserlovho myslenia, jeho vzťahu k moravskému kultúrnemu prostrediu a jeho odkazu vôbec. Súčasťou vydania sú dobové dokumenty o Husserlovi vrátane jeho korešpondencie s T. G. Masarykom, ktorá vychádza po prvý raz preložená z nemčiny.

Toto číslo Kritiky & Kontext je zostavené z populárnych aj akademických textov o Husserlovi, pripravili ho Klaus Nellen a Ludger Hagedorn z viedenského Inštitútu vied o človeku (IWM) a Jaroslava Vydrová (SAV). Malo priniesť aj pohľad na rôzne spomienkové podujatia v Prostějove k Husserlovmu výročiu narodenia 8. apríla 2020, ktoré organizovalo mesto so sochárom Milošom Karáskom. Žiaľ, podujatia sa museli preložiť na apríl 2021.


Edmund Husserl, world famous philosopher and founder of phenomenology, was born in the Moravian town of Prostějov (then Prossnitz) on 8 april 1859. Today, he is hardly remembered in that city. This issue of Kritika & Kontext was supposed to be a preview of the various commemorative events in Prostějov on Husserl's birthday on april 8, 2020 organized by city of Prostějov and sculptor Miloš Karásek. Unfortunately, the organizers have had to postpone the events to april 2021.

The issue is edited by Klaus Nellen, Ludger Hageborn (both IWM, Vienna) and Jaroslava Vydrova (Trnava University) put together both popular and scholarly texts about Husserl. The leading phenomenologists responded to several questions about the status of Husserl’s thoughts and legacy today. The city of Prostějov has co-sponsored this issue of K&K and plans to distribute it in the years to come to visitors and among the pupils and and students of that city.


Link to issue / Odkaz na vydanie:


5 views1 comment

1 Comment


Zaujímavé, ďakujem za zdieľanie. Deelay

Like
bottom of page