top of page
Search

Latest Issue / Posledné vydanie (№60)

English:

Higher education in Europe stands at a crossroads. We must ask: does our current Bachelor’s Degree respond adequately to the contemporary needs?; Does it provide the skills and personal traits that will strengthen democratic values in the EU? The answer to such questions must be an emphatic “No”! K&K No.60 explores the status of education and the potential of Liberal Arts to reform the Bachelor Degree in Europe.


Slovenský:

Vysoké školstvo v Európe stojí na križovatke. Pýtame sa: reaguje naše vzdelávanie na bakalárskom stupni primerane na súčasné potreby spoločnosti? Poskytuje zručnosti a osobnostné črty, ktoré v EÚ posilnia demokratické hodnoty? Na tieto otázky musíme odpovedať dôrazne „nie“! K&K No.60 analyzuje stav vysokého školstva ako aj potenciál liberálnych umení pri reforme bakalárskeho štúdia v Európe.


Link to issue / Odkaz na vydanie:


2 views0 comments

Commentaires


bottom of page